Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Ν ΠΟΛΕΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (TMA107)Ιωάννης Κούκος