Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εξετάσεις επιλογής Αξιωματικών για μεταπτυχικές εκπαιδεύσεις - Βασικές Αρχές Η/Υ - Γλώσσα C (TMD149)Αλέξανδρος Δημόπουλος