Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
TOPICS IN SCIENTIFIC EDUCATION (TOM6113)Costas Papachristou
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ -Α (Στοιχεία & Εργαστήρια Ηλεκτρισμού- Κυματικής, Μηχανικής, Θερμότητας) (TOM6121)Νικόλαος Χ. Σολωμός, Θεοδόσιος Δουβρόπουλος
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ -Β (Στοιχεία & Εργαστήρια - Κυματικής- Ακουστικής, Οπτικής, Πρόσκτησης Επεξεργασίας και Ανάλυσης Μετρήσεων) (TOM6122)Νικόλαος Χ. Σολωμός, Θεοδόσιος Δουβρόπουλος
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TOM6123)Δουβρόπουλος, Θ., Σολωμός, Ν.
Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμογών Σύγχρονης Φυσικής (ΜΗΧ.) (TOM6117)Νικόλαος Σολωμός
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (TOM6103)Costas Papachristou
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (TOM6104)Costas Papachristou
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (TOM6126)Νικόλαος Χ. Σολωμός
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (TOM6106)Costas Papachristou
ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (TOM6109)Costas Papachristou
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ (Γ΄ Μηχανικών) (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) (TOM6100)ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΤΣΑΠΑΛΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ (Β΄ Μηχανικών) (ΕΑΡΙΝΟ) (TOM6111)ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΤΣΑΠΑΛΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Β΄ Μαχίμων) (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) (TOM6116)ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΤΣΑΠΑΛΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (Β΄ Μαχίμων) (ΕΑΡΙΝΟ) (TOM6110)ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΤΣΑΠΑΛΗΣ
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ- (IR- Laser) (TOM6120)Νικόλαος Χ. Σολωμός, Θ. Δουβρόπουλος
ΝΑΥΤ.ΣΤΡΑΤ.RADAR & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Καταργηθέν Διατομεακό Μάθημα- η Ναυτική Ηλεκτροοπτική μετεφέρθη στο ΤΟΜ6119) (TOM6118)Νικόλαος Χ. Σολωμός
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (μετονομασία του παλαιού ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) (TOM6119) Νικόλαος Χ. Σολωμός, Θ. Δουβρόπουλος
ΧΗΜΕΙΑ (TOM6107)Θεοδόσης Δουβρόπουλος