Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (INFO120)Διαχειριστής Πλατφόρμας
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (INFO118)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Οδηγοί Χρήσης Υπηρεσιών ΣΝΔ (INFO122)Διαχειριστής Πλατφόρμας
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ ́ ΤΑΞΗΣ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ (INFO121)Διαχειριστής Πλατφόρμας