Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανακοινώσεις (LSDT101)Ιωάννης Τσιντώνης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (LSDT102)ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΜΠΟΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΔΣΛΣ Ι (LSDT105)ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΜΠΟΣ