Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γενική Ναυτιλία - Ακτοπλοΐα ΙΙ (140)Stamatios Gkiokas
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (137)ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (141)hd @sdsl
Θεωρητική Ναυτιλία και εφαρμογές (132)Γεώργιος Κορδελάς
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ι (135)Γιαννουλα Δημοπουλου
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΙ (136)Γιαννουλα Δημοπουλου