Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας / Διεθνείς Συμβάσεις Ναυτιλίας - Κώδικες ISM-ISPS (118)ΑΡΓΥΡΩ ΦΛΩΡΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ ISM - ISPS (119)ΑΡΓΥΡΩ ΦΛΩΡΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Λιμενική Αστυνομία ΙΙ (120)Δήμος Καραγεώργος