Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (LSLE102)ΥΠΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ