Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ι (LSLE_LA106)Πλωταρχης Λ.Σ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΙ (LSLE_LA107)ΠΧΗΣ Λ.Σ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ